Aktuelle saker

25. mai 2020

AVLSGRANSKING NORSK ELGHUND GRÅ

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå har tatt ut 20 hannhunder som de ser på som spennende med tanke på fremtidig avl. Granskingen blir gjennomført som en noe utvidet eksteriør bedømmelse. Er du interessert i Elghund og Gråhunder spesielt, er dette noe for deg.
Default Image
21. mai 2020

Invitasjon NM Løshund 2020

Vest-Agder og Aust-Agder EHK arrangerer NM Løshund 15. og 16. september 2020. Hedmark EHK vil arrangere en uttaksprøve for våre medlemmer 03.09.20. Påmelding til uttaksprøven skjer gjennom vår egen løshundkomite. Løshundkomiteen utarbeider uttaksregler for uttaksprøven. Disse legges ut på vår…
13. mai 2020

Ungdomsmesterskap Østerdalen Elghundklubb 15.08.2020

Østerdalen Elghundklubb arrangerer Ungdomsmesterskap for bandhund 15.08.2020. Vedlagt ligger uttakskriterier. Påmelding til Ungdomsmesterskapet skjer først til egen klubb, som velger deltager ut ifra uttakskriterier. Det er Hedmark Elghundklubb som videre melder på deltager til Østerdalen…
02. mai 2020

Åpning av sporprøver 2020

Helsemydighetene har nå gitt nye føringer slik at vi nå kan åpne opp for aktiviteter. Vi åpner nå påmelding for bevegelig/separat blodsporprøve og fersksporprøve. ALLE som melder på blodsporprøve, elgsporprøve eller fersksporprøve SKAL lese veileder fra NKK - som ligger som vedlegg nederst på siden…
22. mar 2020

NKK permitterer ansatte - redusert funksjon

NKK varsler: VESENTLIG REDUKSJON I DRIFT ! "NKK permitterer flertallet av medarbeidere i administrasjonen fra 1. april. Frem til det arbeider NKK med krisehåndtering og tilrettelegging. Vi har et stort inntekstap i forbindelse med korona-relatert stans av alle aktiviteter, og må redusere…
22. mar 2020

Informasjon fra NEKF om Korona - situasjonen. RS 2020 AVLYSES!

Norske Elghundklubbers årlige Representantskapsmøte - RS - 2020 avlyses! Vi gjengir uttalelse fra LKK (Lov og Kontroll Komitee) og RS ordfører her: LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i nå, å avlyse RS 2020. Dette medfører følgende: - FS fortsetter frem til RS 2021. Hele RS mappen…
16. mar 2020

HEHK avlyser kommende arrangementer grunnet Korona-virus

Hedmark Elghundklubb følger retningslinjene til Helsedirektoratet og oppfordringer fra NKK, og avlyser arrangementer inntil videre. Dette omfatter: Renautstillingen 2020 Ringtreninger i forkant av Rena-utstillingen Planlagt medlemskveld i samarbeid med Løten Jeger og Fisk Det vil bli forsinket…
16. feb 2020

Årsmøte Hedmark Elghundlubb 2019

Hedmark Elghundklubb avholdt årsmøte for 2019 - lørdag 15.02.2020 på Skytterhuset på Løten. Det var 26 stemmeberettigede som møtte opp. Ordstyrer Kjell Dybvig. Referat og protokoll legges ut etterhvert. Det hadde i forkant av årsmøtet ikke kommet inn noen forslag på nye kandidater til styret. Alle…

Finn oss på Facebook

Grasrotandelen