Medlemsinformasjon HEHK

NKK permitterer ansatte - redusert funksjon

NKK varsler: VESENTLIG REDUKSJON I DRIFT ! "NKK permitterer flertallet av medarbeidere i administrasjonen fra 1. april. Frem til det arbeider NKK med krisehåndtering og tilrettelegging. Vi har et stort inntekstap i forbindelse med korona-relatert stans av alle aktiviteter, og må redusere…

Informasjon fra NEKF om Korona - situasjonen. RS 2020 AVLYSES!

Norske Elghundklubbers årlige Representantskapsmøte - RS - 2020 avlyses! Vi gjengir uttalelse fra LKK (Lov og Kontroll Komitee) og RS ordfører her: LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i nå, å avlyse RS 2020. Dette medfører følgende: - FS fortsetter frem til RS 2021. Hele RS mappen…

HEHK avlyser kommende arrangementer grunnet Korona-virus

Hedmark Elghundklubb følger retningslinjene til Helsedirektoratet og oppfordringer fra NKK, og avlyser arrangementer inntil videre. Dette omfatter: Renautstillingen 2020 Ringtreninger i forkant av Rena-utstillingen Planlagt medlemskveld i samarbeid med Løten Jeger og Fisk Det vil bli forsinket…

Årsmøte Hedmark Elghundlubb 2019

Hedmark Elghundklubb avholdt årsmøte for 2019 - lørdag 15.02.2020 på Skytterhuset på Løten. Det var 26 stemmeberettigede som møtte opp. Ordstyrer Kjell Dybvig. Referat og protokoll legges ut etterhvert. Det hadde i forkant av årsmøtet ikke kommet inn noen forslag på nye kandidater til styret. Alle…

Premielister jaktprøver løshund 2019

Løshundprøvene er nå ferdigmeldt og sendt inn til NKK. Vi har gjennomført 157 dommerdager og vil takke alle hundeførere for mange spennende og begivenhetsrike dager i skogen. Skogsprotokoller fra separat prøvene blir sendt til hver enkelt hundeeier. Håper vi ses på premieutdelingen førstkommende…

Finn oss på Facebook