Årsmelding fra utstillingskomiteen 2013

Komiteen har bestått av: Arild Berget, Arild Halbakken, Marius Olaussen, Trond Kaarfald, Vidar Huse, Odd Arne Farsethås og Gry Bodil Ås.

Trysilutstillingen ble avholdt 26. januar 2013. Dommere var Nils Erik Haagenrud og Christian Vole. 94 hunder var påmeldt og 6 hvalper fikk sin bedøming, mot totalt 88 hunder i 2012.

Renautstillingen ble avholdt 27. april 2013. Dommer var Rolf Frostad. 78 hunder var påmeldt og 9 hvalper fikk sin bedømming, i 2012 80 hunder og 2 hvalper.

Elverumsutstillingen ble avholdt 10. august 2013. Dommere var Marjatta Pylvänäinen Soursa og Per Halmrast. Ca. 160 hunder var påmeldt, mot totalt 170 i 2012.
11. august 2013 ble hvalpeshow avholdt med 36 hvalper som fikk sin bedømming av dommer Arild Berget, en nedgang fra 2012 som hadde  63 hvalper.

Eidskogutstillingen ble avholdt 7. desember 2013. Dommer var Kjell Øybakken. 51 hunder var påmeldt og 9 hvalper, i 2012 61 hunder og 24 hvalper.

Vi ser en liten nedgang på antall påmeldte på utstillinger. Så meld på deres «håpefulle» og delta på utstillinger!

Alle utstillingene har blitt gjennomført på en strålende måte, med mange frivillige som stiller opp. Så takk til alle dere for et stort engasjement og den fenomenale jobben dere gjør for Hedmark elghundklubb, også håper vi at flere melder på sine hunder på utstilling i 2014.

For utstillingskomiteen, Gry Bodil Ås

Finn oss på Facebook