Elektronisk påmelding til jaktprøver

Kommende sesong vil påmelding til jaktprøver foregå elektronisk, mer informasjon om dette vil komme

Finn oss på Facebook