Informasjon fra FS, Nordisk Samarbeid og ledermøtet 23.01.16.

Kort info om status etter FS, Nordisk Samarbeid og ledermøtet 23.01.16.

Publisert elghundforbundet.no 27.01.16.

: Egmont-saken ankes til Lagmannsretten i samråd med vår advokat. Dommen inneholder etter vår oppfatning vesentlige svakheter og mangler, noe som taler for en grundig behandling i lagmannsretten. Beslutningen om å anke fikk full støtte fra klubbene på ledermøtet på Gardermoen 23. januar.

: Den økonomiske situasjonen i NEKF er anstrengt, men under kontroll. Resultatet for 2015 ser ut til å bli i størrelsesorden 200.000 kroner i underskudd, og mye av dette skyldes saker som har egne RS-vedtak.

: Det er gledelig god fremdrift i det Nordiske Samarbeidet. Sverige drøfter et forslag som i all vesentlighet er likt våre felles jaktprøveregler, og arbeidet med felles avlsdatabase er startet opp.

: Det arbeides for fullt, blant annet med å få våre ferskspordommere godkjent for å kunne dømme ferskspordelen, når kravet om offentlig godkjente ettersøkshunder trer i kraft i 2016.  Den endelige avgjørelsen ligger hos Miljødirektoratet.

Se forøvrig vedlagte høringsuttalelser som er sendt fra NEKF nå. Her finner du også kommentarer som forklarer endringsforslagene.

: Forbundstyret ønsker å intensivere ungsdomsarbeidet og utfordrer klubbene til å komme med innspill til "Handlingsplan for Ungdomsarbeid" som er sendt klubbene på høring.

Vedlagt ligger: "Høring vedrørende forskrift jakt, felling og fangst" og "Høringssvar Instruks, - ettersøk"

Hilsen Forbunsstyret

 

Finn oss på Facebook