HASTER ! Husk fristen for registrering av ettersøkshunder

Husk at jakpremierte hunder m/godkjent sporprøve må være registrert i Ettersøksregisteret før 1. april 2016for å bli godkjent som ettersøkshunder for eget lag og tilstøtende nabojaktfelt. Denne godkjenningen vil vare ut hundens levetid (jr. ny §26 i forslag til utskrift)

Publisert av NEKF v/ Knut J Herland - Leder Ettersøksutvalget NEKF

Finn oss på Facebook