Ungdomssamling løshund - bandhund

Hedmark Elghundklubb inviterer til ungdomssamling for løshund og bandhund-interesserte i september. Se vedlagte pdf for invitasjon og ytterligere informasjon. Her er det lav terskel for å være med !

Vi ønsker velkommen til en trivelig hundehelg.

Finn oss på Facebook