Ungsdomssamling løsund - bandhund 2017

Ungsdomssamling Nord-Odal løshund - bandhund 2017

Hedmark Elghundklubb arrangerte ungdomssamling for løshund- og bandhundinteresserte 8-9/9 i Nord-Odal. Arrangementet var gratis. Vi startet med teori løshund og bandhund for alle sammen fredag kveld og tok turen i skogen lørdag. Alle fikk med seg dommer i skogen, og gått med egen hund. Tilbakmeldingene fra deltagerne var udelt positive og dette frister til gjentagelse.

Fra venstre: Linda Marie Lien (løshund), Lasse Disenbroen (bandhund), Knut Thoner (dommer bandhund), Tor Arne Fjeld (dommeraspirant bandhund), Jon Ketil Opseth (bandhund), Cato Bakke (bandhund), Finn Disenbroen (aspirant bandhunddommer), Camilla Hartz Repshus (dommer bandhund og foreleser bandhund), Mattis Grønnerud Fjeld (bandhund), Johannes Sæthern (bandhund) og Tommy Skulbru (bandhund). Tom Flåseth (dommer bandhund var ikke tilstede under fotografering).

Vi takker også Kjetil Skjærbekk for forelesning løshund fredag kveld og Arve Skjærbekk som stilte med løshund i skogen lørdag. Takk også til Tone Disenbroen for matlaging fredag kveld og lørdag.

Bilder fra skogen lørdag:

Mattis Grønnerud Fjeld og Johannes Fjeld, begge 14 år og med bandhund Mysil.

Jon Ketil Opseth med bandhund som er flink til å utnytte terrenget

Finn oss på Facebook