Årsmøte Hedmark Elghundklubb for 2018

Årsmøtet for 2018 i Hedmark Elghundklubb

Det møtte 33 medlemmer til årsmøtet og med styret og ordstyrer teller vi totalt 42 fremmøtte. 

Vi har behandlet saker som på forhånd er bekjentgjort i Klubbnytt, se eller referat/årsmøteprotokoll som vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside etterhvert. Årsmøteprotokoll vil også bli publisert i neste nummer av Klubbnytt.

Det var påmeldt 55 til festmiddag som holdt hus i Løten Jeger og Fiskeforenings lokaler. Det var god stemning til langt på natt! Det var udelt gode tilbakemeldinger som gjør at vi nok også neste år legger festen til disse lokalene.

Vi takker de styremedlemmer som har avsluttet sin periode - for innsatsen med en kniv - gravert med navn.

Lars Ola Rustad - leder løshundkomiteen

Jon Harby - kasserer

Styrets sammensetning for 2019:

Leder - Kjell Erik Skaug

Nestleder - Knut Thoner

Sekretær - Jon S. Slettetveit

Leder Løshundkomite - Cato Flatner

Leder Bandhundkomite - Camilla Hartz Repshus

Leder Utstillingskomite - Ida Disenbroen

Kasserer - Olaf Monsbakken

1. Vara - Tom Flåseth

2. Vara - Marte Emilie Nordli Rustad

Premieutdeling løshund:

 

Patrick Gustavsen (prøveleder) og Lars Ola Rustad (leder løshundkomite -18) delte ut premier fra årets prøver.

Vinnere av Championatskjold 2018

Bak fra venstre: Patrick Gustavsen, Ivar Grøndahl, Harald Bredesen, Jonny Rustad, Andreas Storsveen, Jon Ketil Opseth og Roger Nystuen.

Foran fra venstre: Kjetil Skjærbekk, Camilla Hartz Repshus (oppdretter på vegne av Mattias og Christin Pihlgren), Sandra Henriksen, Hege Henningsen, Roar Henningsen og Erik Lindstad

Harald Bredesen - Mäentaustan Virpi NUCH SUCH

Roger Nystiuen - Miska NJ(L)CH

Jon Ketil Opseth - Hjortlias Tora NJ(B)CH

Kjetil Skjærbekk - Olabakken´s Caya SJ(L)CH

Kjetil Skjærbekk - Bjønnlosen´s Draco SJ(L)CH

Patrick Gustavsen - Badsjøbekken´s Ajax NORD JCH FIJCH

Sandra Henriksen - Vindmyras Karhu NUCH

Jonny Rustad - Kjennsbekken´s WU Wanja NJ(L)CH

Andreas Storsveen - Digrås Alfa NJ(L)CH

Erik Lindstad og Sine I. Bekk - Gokstadhaugens Ragnar NJ(B)CH

Hege og Roar Henningsen - Heggbrenna´s Hjørdis NJ(B)CH NUCH SJ(B)CH SUCH NORD JCH NORDIC UCH

Tomas Liljegren - Kardusuddens Fajt NJ(L)CH

Arild Berget - Elgstøa´s Ida SJ(L)CH

Mattias Pihlgren - Kvileskogens PL Flinga NJ(B)CH NUCH (mottatt av Camilla H. Repshus)

Arne Storløpa Sneli - Allangropens Balder NJ(L)CH

Ivar Grøndahl - Nordhulia´s Nero NJ(L)CH

Fredrick Gustavsen - Badsjøbekken´s Alba NJ(L)CH

Ronny Fjeldskogen - Klingagårdens Stolt NJ(L)CH SJ(L)CH

HEHK gratulerer alle med flotte resultater! 

Finn oss på Facebook