Årsmøte Hedmark Elghundlubb 2019

Hedmark Elghundklubb avholdt årsmøte for 2019 - lørdag 15.02.2020 på Skytterhuset på Løten.

Det var 26 stemmeberettigede som møtte opp. Ordstyrer Kjell Dybvig. Referat og protokoll legges ut etterhvert.

Det hadde i forkant av årsmøtet ikke kommet inn noen forslag på nye kandidater til styret. Alle styremedlemmer som var på valg - ble gjenvalgt for nye preioder.

Etter årsmøte telte vi i alt 50 til Elgfest med koldtbord fra Øvre Bakken Gård. Toastmaster Knut Thoner

Etter nydelig mat, gode historier og dessert var det duket for premieutdeling fra årets separat prøver for band- og løshund og utdeling av championatskjold

Det lå 30 championatskjold klare for utdeling fra 2019 - dette har vært en sesong med svært høy aktivitet og svært gode prestasjoner.

Fra venstre: Roger Snersrud, Nils Haukland, Ola Kristian Snuggerud, Arild Berget, Edvin Teigen, Vegard Rune Jakobsen, Kjetil Skjærbekk, Harald Bredesen, Cato Bakke, Kåre Brøtmo, Roger Nystuen , Ivar Grøndahl og Cato Flatner.

 

Sandra Henriksen og Ole Jacob Søgård

Olav E Rønningen og Hege Henningsen

Vandrepremier:

Ole Kristian Snuggerud og Hofoss Skog Vandrepremie

Nils Haukland (Berit og Kåre Johannessons vandrepokal)

Roger Snersrud (Tore Hartz Vandrepokal)

Hedmark Elghundklubb gratulerer med flotte resultater i 2019.

Finn oss på Facebook