Informasjon fra NEKF om Korona - situasjonen. RS 2020 AVLYSES!

Norske Elghundklubbers årlige Representantskapsmøte - RS - 2020 avlyses!

Vi gjengir uttalelse fra LKK (Lov og Kontroll Komitee) og RS ordfører her:

LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i nå, å avlyse RS 2020. Dette medfører følgende:

- FS fortsetter frem til RS 2021. Hele RS mappen for RS 2020 sendes ut, uten innstilling til vedtak i sakene. Komiteenes uttalelse legges ved sakene.

- Regnskap skal revideres på vanlig måte og sendes sammen med RS mappen. Forslag til budsjett utarbeides og sendes ut som nevnt tidligere.

- Valglister med forslag legges ved uten valgkomiteens innstilling.

- Alle innkomne saker til åerets RS 2020 tas opp igjen på RS 2021 og behandles på lik linje med forslag til rs 2021. Dette gjelder også mht til forslag valg.

- Årsrapporter, regnskap, revisors beretning og budsjett behandles for 2020 og 2021 samlet.

- Alle tillitspersoner beholder sine verv inntil RS 2021.

Med hilsen

RS-ordfører og Lov- og kontrollkmoiteen. RS

Finn oss på Facebook