NKK permitterer ansatte - redusert funksjon

NKK varsler: VESENTLIG REDUKSJON I DRIFT !

"NKK permitterer flertallet av medarbeidere i administrasjonen fra 1. april. Frem til det arbeider NKK med krisehåndtering og tilrettelegging. Vi har et stort inntekstap i forbindelse med korona-relatert stans av alle aktiviteter, og må redusere driftskostander til et absolutt minimum frem til situasjonen stabiliseres/normaliseres. Permitteringene vil få store konsekvenser for medlemmer, oppdrettere, hunde-eiere og andre interessenter. Vi ber om forståelse for situasjonen"

 

Finn oss på Facebook