C.I.B. N DK UCH NJ(B)CH NV-13 Opsahlåsens Nala NO35840/12

  C.I.B. N DK UCH NJ(B)CH NV-13 Opsahlåsens Nala. Eier: Kåre Brøtmo, 2415             Heradsbygd

Finn oss på Facebook