Om Løshundkomitéen

Løshundkomiteen 2017 består av:

Tollef Lau - Leder - tlf. 95083048

Harald Bredesen - Medlem

Isak Halvorsen - Medlem

Kjetil Skjærbekk - Medlem

Finn oss på Facebook